Polityka prywatności i RODO

Polityka prywatności

1. Dane osobowe1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka Florentyna Sp. z o.o. z siedzibą w Korzkwy 31, 63-300 Pleszew.
Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz przepisami krajowymi regulującymi kwestie ochrony danych osobowych.1.2. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony prywatności naszych użytkowników oraz zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.1.3. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym, takich jak:

 • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto) – podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacja obowiązków prawnych, w tym podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży pozyskiwanej przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w przypadku przekazywania danych innym podmiotom w tym celu, w ramach uczestniczenia w programach jakości, wyłącznie za dobrowolną odrębną zgodą  – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • wysyłka informacji marketingowych i handlowych realizowana w ramach usługi Newsletter, na podstawie zgody wyrażonej poprzez skorzystanie z formularza i mechanizmu aktywującego subskrypcję – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • udzielenie odpowiedzi w związku zapytaniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce Kontakt , w tym przypadku podstawą przetwarzania będzie zgoda wyrażona poprzez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit a,
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

1.4. O ile wyrazili Państwo zgodę na zapis do newslettera, podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu zasmakujradosci.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj subskrypcję w dowolnej otrzymanej wiadomości marketingowej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania realizowanego przed jej wycofaniem.

Zgody na treści marketingowe (Zapis do Newslettera) zbierane są również za pomocą systemu Edrone. Klient pozostawiając swój adres mailowy poprzez Exit PopUP ma przypisany status Nieznany, do czasu potwierdzenia subskrypcji. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny i może być cofnięte w każdej chwili w dowolnej otrzymanej wiadomości marketingowej.

1.5. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu tj. profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Państwu rabatu sprzedażowego. W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim Państwa wcześniejsze decyzje zakupowe oraz historia przeglądanych produktów w oparciu, o które będziemy dopasowywać reklamy i produkty aby odpowiadały Państwa preferencjom i zainteresowaniom. Zapewniamy, iż podejmowane działania nie będą wywoływać wobec Klientów żadnych skutków prawnych ani też w podobny sposób na Państwa wpływać.

1.6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym
 • w przypadku Klienta, który korzysta z usługi Newsletter Administrator powierza dane osobowe podmiotowi dostarczającemu oprogramowanie pozwalające na realizację usługi,
 • w przypadku Klienta, wyrażającego zgodę na przesłanie ankiety satysfakcji klienta Administrator powierza adres e-mail i dane dotyczące zamówienia Ceneo.pl i/ lub Trusted Shops Trustbadge – w zależności od rodzaju wyrażonej zgody.

Ponadto, dostęp do danych osobowych Klienta posiadają upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty świadczące usługi wsparcia systemów IT Administratora, firmy windykacyjne, kancelarie prawne i inne niezbędne do realizacji zamówienia. Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.
Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom. Udostępnienie bądź powierzenie danych następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży zgodnie z zapisami Regulaminu, tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi wsparcia systemów IT Administratora, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących  przepisów prawa lub też na wniosek właściwych i uprawnionych organów państwowych. W innych przypadkach wyłącznie za zgodą lub na życzenie Klienta.

1.7. Prawa Klientów
Administrator informuje, że każdy Klient będący osobą fizyczną lub osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, może żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia danych niekompletnych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje mu prawo do przenoszenia danych (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa, a przetwarzanie jest realizowane w sposób zautomatyzowany) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, iż jego dane przetwarzamy z naruszeniem przepisów RODO.
Ponadto, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w szczególności w zakresie prowadzonego marketingu bezpośredniego i profilowania  Klient posiada Państwo prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Skorzystanie z tego prawa skutkuje zaprzestaniem przetwarzania danych w tym celu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Realizacja tych uprawnień następuje w oparciu o przesłane Florentyna Sp. z o.o. stosowne żądanie, wysłane drogą mailową na adres: info@zasmakujradosci.pl zawierające dane identyfikujące Klienta oraz zakres żądania.

1.8. Integracja Trusted Shops Trustbadge
Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony.
Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

1.9. Pozyskiwanie Opinii o naszych produktach, zakupie oraz Sklepie Internetowym
Uczestniczymy:

 • w programie porównywania cen w ramach usługi świadczonej przez serwis CENEO.pl administrowany przez Ceneo Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS 0000493884, REGON 302655470, NIP7792420393,
 • w programie Bezpieczne Zakupy On-line  w ramach usługi świadczonej przez Trusted Shops  administrowanej przez Trusted Shops GMBH z siedzibą w Niemczech, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia mającym na celu pozyskiwanie opinii klientów o naszych produktach i usługach, zapewnienia ochrony kupującego, budując tym samym nasz znak jakości.

Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę serwis prześle do niego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankietę służącą do uzyskania opinii na temat transakcji dokonywanej w naszym sklepie internetowym, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym przez Administratora usługi opinii wyrażonych przez klientów w rezultacie wypełnienia ankiet. Dane KLIENTA zostaną przekazane Usługodawcom wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu zgody.
Jednocześnie, przypominamy, iż każda z wyrażonych zgód może zostać w dowolnym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania zrealizowanego przed jej wycofaniem.

1.10 W celu skorzystania z przysługujących praw, zgłoszenia naruszenia bądź złożenia zapytań w zakresie przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych utworzyliśmy punkt kontaktowy pod adresem e-mail: info@zasmakujradosci.pl. Kontakt możliwy jest również w formie tradycyjnej poprzez przesłanie korespondencji na adres: Florentyna Sp. z o.o., Korzkwy 31, 63-300 Pleszew.

2. Pliki cookies

Przeglądanie Strony nie wymaga włączenia plików cookies (ciasteczka), jednak dla procesu zakupu i korzystania z „koszyka” jest to konieczne. Ciasteczka to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego.

2.1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani,
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

2.2. Retargeting.
W oparciu o pliki cookies posługujemy się technologią pozwalającą nam na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową, na innych stronach internetowych, które odwiedzają, w tym należących do podmiotów współpracujących z naszymi partnerami. Jesteśmy zainteresowani podążaniem treści reklamowych za użytkownikiem korzystającym z różnych stron internetowych w celu dostarczenia treści reklamowych dostosowanych do jego wcześniejszej aktywności internetowej.

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

2.3. Każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, może je czasowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć, co jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w „koszyku” podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

2.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

2.5. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies:

 • Google AdWords
 • Google Analytics
 • HotJar
 • Facebook
 • Edrone
 • TrustedShops

3. Wyłączenie plików cookies

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera 
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge 

4. Prawa autorskie

Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej zasmakujradosci.pl stanowią własność firmy Florentyna Sp. z o.o., z siedzibą w Pleszewie i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Modyfikowanie, kopiowanie bądź włączanie do innych opracowań całości lub części informacji (np. opisy produktowe, content strony), elementów graficznych (np. zdjęcia, piktogramy, wizualizacje) oraz innych materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej, bez uprzedniej pisemnej zgody Florentyna Sp. z o.o., jest zabronione.

Florentyna Sp. z o.o. oświadcza, iż w przypadku opisanych naruszeń dochodzić będzie swoich praw na drodze sądowej. Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą, za naruszenie praw własności przez powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie przedstawionych wyżej treści bez zgody właściciela grozi odpowiedzialność karna do dwóch lat pozbawienia wolności.

Florentyna zasmakujradosci.pl

FLORENTYNA Sp. z o.o.

ul. Korzkwy 31, 63-300 Pleszew
NIP 617-025-44-35
REGON 250507538
KRS: 0000705277

 

eMarketing i współpraca z blogami